วัด เทพธิดาราม

วัด เทพธิดารามวรวิหาร จากถนนมหาชัย เขตพระนคร ใกล้ๆ กับโลหะปราสาทที่คนไทย พึ่งค้นพบเมื่อไปกี่ปีก่อนนั้น เป็นที่ตั้งของ วัดเทพธิดาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ สาม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระธิดาคนโปรดของล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ความพิเศษของวัดนี้ มิได้อยู่ที่อายุอันยาวนานของวัดเท่านั้น หากแต่ยังเคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกด้วย และหลังจากที่ท่านเสีย ก็มีการพูดถึงกุฏิที่ท่านพำนักอยู่ในระหว่างที่ออกบวช แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นกุฏิใดในนี้ จนเวลาล่วงเลยไปและวัดก็ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประวัติความเป็นมา อยู่มาวันหนึ่ง หลังคาของกุฏิหลังหนึ่ง เกิดพังทลายลงมา จึงได้ทราบว่า ในขื่อมีบทกวีซุกซ่อนอยู่ และบทกวี รำพันพิลาป ก็เป็นบทกวีที่ว่า และ ที่น่าอัศจรรย์คือ ในบทกวีนี้สุนทรภู่ได้พรรณนาถึงสภาพ ในบริเวณวัด และ ความฝันต้องห้าม ที่รัตนกวีผู้นี้มีต่อ พระราชธิดาองค์โปรดของพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ดี รำพันพิลาป ทำให้การค้นหา กุฏิของสุนทรภู่ง่ายขึ้น เนื่องจากท่านทรงบรรยายไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นต้นชา ที่ปลูกไว้เป็น กอเล็กหน้าประตูทางเข้า หรือแม้แต่ต้นชมพู่ที่กลายเป็นลายแทงให้นักศึกษาประวัติวรรณคดีไทย ชาวโปรตุเกส สืบค้นจนเจอ กุฏิสุนทรภู่ ณ วัดเทพธิดาราม ยังคงเก็บรวบรวมอัฐบริขาร เครื่องเขียนและปัจจัยอื่นๆ รวมทั้ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ท่านรัตนกวีได้บรรยายไว้ ทางวัดเองก็พยายามจะเก็บรักษา และ เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไปให้ผู้ที่มาเยี่ยมได้ชื่นชมสร้างขึ้นในปี : พ.ศ.2375 เสร็จในปี พ.ศ.2379

สิริลักษณ์ จินตนะดิลกกุล

ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com