วังสวนผักกาด

วังสวนผักกาด ในบรรดาวังเจ้านายทั้งหลายใน กรุงเทพมหานครนั้น มีอยู่ไม่กี่วังที่แฝงอยู่ใน ย่านการค้าอันพลุกพล่าน และใน เขตพญาไทนั้น มีวังเจ้านายตั้งตะหง่านอยู่ ระหว่างเส้นทางไป ประตูน้ำ และ สยามสแควร์ ในเส้น ถนนศรีอยุธยา อยู่วังหนึ่ง วังที่ว่านั้นก็คือ วังสวนผักกาดนั่นเอง วังสวนผักกาดนั้น ในอดีตเคยเป็นที่พำนักของ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิจ และ พระชายา ม.ร.ว.พันทิพย์ บริพัตร ซึ่งพระองค์เจ้าจุมภฏนี้เป็นพระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี อัครราชเทวี หากได้เดินลึกเข้าไปวังนี้ ทางเรือนด้านหลัง เราจะเห็นอนุสรณ์หินอ่อน ที่จัดทำไว้เป็นที่ระลึกแด่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี ด้วยเนื่องจาก กรมหมื่นนครสวรรค์ฯ ทรงโปรดปรานเครื่องประดับเรือน เป็นอย่างยิ่ง พระองค์จึงทรงตกแต่งตำหนัก ด้วยโบราณวัตถุหลายประเภท ที่จะทรงหาได้ทั้งจากใน และ นอกประเทศ และ หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ลงใน ปี พ.ศ.2502 พระชายาจึงได้อุทิศ วังสวนผักกาด แห่งนี้ แด่มูลนิธิจุมภฏ-พันทิพย์ อันเป็นนามของพระองค์และพระชายาไว้เป็นพิพิธภัณท์โบราณวัตถุ และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมได้นับแต่นั้นมา ปัจจุบัน วังสวนผักกาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง ผลงานศิลปะหมุนเวียน สถานที่ ที่เป็นที่นิยมอย่างมากของทั้ง ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ เปิดให้เข้าชม ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย 50 บาท ต่างชาติ 100 บาท

ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com