สวนสาธารณะ สันติชัยปราการ

สวนสาธารณะ  สันติชัยปราการ
สร้างในสมัย : พ.ศ.2542 (รัชกาลที่ 9)

เมื่อปีพ.ศ.2542 ที่ผ่านมาจัดว่าเป็นปีเตรียมการเฉลิม ฉลองแด่ประเทศไทย ในหลายวาระด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตาม ประเพณีนิยมหรือแบบสากล เนื่องจากปีที่แล้วเป็นปีที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงของเราทรงมี พระชนมายุครบ 6 รอบ อีกทั้งประเทศไทยจะได้ร่วมฉลองการ ก้าวสู่ สหสวรรษใหม่ตามสากลโลก ดังนั้นทางการจึงได้มีการจัดสร้างอภิมหาโครงการอยู่หลายอย่าง ในเวลาเดียวกัน ที่ถนนพระอาทิตย์ ถนนสายวัฒนธรรมที่ทางราชการ พยายามรณรงค์ส่งเสริมให้ถนนสายนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรม ของชาวไทย ก็มีสวนสาธารณะน้องใหม่ผุดขึ้นมาเพื่อสอดรับกับ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการสมโภชน์ เมืองหลวง ในคราเดียวกันสวนสาธารณะที่ว่านี้นามว่า สวนสาธารณะ สันติชัยปราการ ซึ่งตั้งอยูงกลางระหว่างป้อมพระสุเมรุ และ บ้านเจ้าพระยาแต่เดิม นั้นในบริเวณสวนสันติชัยปราการ เคยเป็นที่ที่มีต้นไม้พื้นเมืองอย่าง ต้นไทร และต้นลำพูขึ้นหนาตา ทำให้ผืนดินแถบนี้เต็มไปด้วยหิ่งห้อยในยามค่ำคืนและเมื่อที่ดินแถบ นี้กลายเป็นพื้นที่ว่างมาหลายเพลา ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงใช้เนื้อที่แถบนี้ปรับปรุงใหม่ให้เป็นสวนสาธารณะ ที่มีต้นไม้พื้นเมืองนานาพันธุ์ และยังสร้างพระที่นั่งสันติชัยปราการ ซึ่งประดับ ตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีไว้เพื่อประกอบพิธีตามวาระ ต่างๆ ด้วย และพระที่นั่งนี้ก็ได้ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองการนับถอย หลังสู่ปี คริสตศักราช 2000 ตามสากลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วปัจจุบันสวนสาธารณะสันติชัยปราการก็กลายมาเป็นแหล่งวัฒนธรรมตามที่ทางการและประชาชนพึงประสงค์จริงๆ เพราะเรด้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เวียนมาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงาน หนังสือทำด้วยมือ,งานเอเชียโทเปียซึ่งเป็นงานศิลปะนานาชาติ หรือแม้แต่ กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ โดยมิต้องเสียเงิน ขององค์กรการกุศลที่เปิดโอกาสให้ประชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเรียนได้ทุกเย็นวันพุธและเสาร์

สิริลักษณ์ จินตนะดิลกกุล

ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com