มหาวิทยาลัย ศิลปากร

สร้างในสมัย : พ.ศ.2486

จากประตูวิเศษไชยศรี เดินข้ามถนนมายังฝั่ง หน้าพระลาน ที่นั่นเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้างมานานกว่า 5 ทศวรรษ เดินเข้าไปยังตัวอาคาร จะเห็นสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างไว้ หากจะสังเกตกันให้ดี จะเห็นนอกเหนือจาก หอศิลป์ต่างๆที่มักจะ จัดแสดงงานศิลป์อยู่เสมอๆแล้ว ที่นี่มีจุดน่าแวะชม ที่น่าสนใจ ว่ามีอาคารหลายแห่งก่อสร้างตามแบบของ อิตาเลี่ยน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ก่อตั้งสถาบันศิลปะแห่งคือ ศาสตราจารย์ โคราโด เฟโรชี ปฏิมากรจากเมือง ฟลอเรนซ์ ที่มารับราชการในกรมศิลปากรใน รัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อเป็นภาษาไทยว่า ศิลป์ พีระศรี สถานที่อีกไม่น้อยที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสวนแก้วที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของ หอศิลป์ (กลาง) ที่มีงานปฏิมากรรมชุดของ คุณ มีเซียม ยิบอินซอย หรือ แม้แต่ต้นไทรยักษ์โบราณที่อยู่หน้า อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ล้วนแล้วแต่น่าแวะเข้าไปชมไปสัมผัสทั้งสิ้น

สิริลักษณ์ จินตนะดิลกกุล

ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com