Pattaya New look ปรับโฉมใหม่ภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เตรียมรองรับการท่องเที่ยว

Pattaya New look ปรับโฉมใหม่ภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เตรียมรองรับการท่องเที่ยว

Pattaya New look ปรับโฉมใหม่ภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เตรียมรองรับการท่องเที่ยว

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จาก บ.นงนุชแลนด์แอนด์การ์เด้นดีไซน์ จำกัด ในการเริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา ซึ่งเริ่มตั้งแต่โค้ง รร.ดุสิต พัทยาเหนือ ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ หลังนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยามีแนวนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทยาขึ้นใหม่ตลอดแนวชายหาดพัทยาระยะ ทางยาวรวมกว่า 2.7 กม. โดยทุ่มงบประมาณกว่า 166 ล้านบาทเศษ ในการว่าจ้าง “บ.นงนุชแลนด์แอนด์การ์เด้นดีไซน์” เข้ามาดำเนินการ ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ส.ค.2564-3 พ.ค. 2566 รวมระยะเวลากว่า 820 วัน เพื่อปรับภาพลักษณ์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในอนาคต 

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายของนายกเมืองพัทยาที่ต้องการให้มีการปรับภูมิทัศน์ชายหาดโฉมใหม่ หรือ Pattaya New look ตลอดทั้งแนวชายหาดตั้งแต่พัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ โดยมีแผนจะทำการขยายผิวจราจรให้รถของประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสัญจรและใช้เป็นที่จอดในการเดินทางมาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ทั้งนี้จะมีการตัดร่นแนวพื้นฟุตปาธเดิมออกในระยะ 3 เมตร จากนั้นก็จะทำการขยายฟุตปาธลงไปบนพื้นที่แนวทรายชายหาดชนกับแนว Big Bag ของกรมเจ้าท่าที่ฝังถุง Big Bag ไว้เพื่อเป็นแนวบอกระยะการลื่นไหลของทรายที่เพิ่งดำเนินการเสริมไปแล้วเสร็จไม่นานนี้ โดยฟุตปาธใหม่คาดว่าจะมีระยะความกว้างประมาณ 11 เมตร  

พร้อมกันนี้จะมีการถอนต้นหูกวางออกทั้งหมด แต่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบใหม่ โดยการใช้ต้นปาล์ม อินทผลัม และมะพร้าวมาปลูกเสริมเพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งการปูพื้นผิวและปรับแนวฟุตปาธให้สามารถใช้ในการพักผ่อนและออกกำลังกายได้ ที่สำคัญจะมีการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยวและคนพิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาพักผ่อน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็น “ชายหาดพัทยาโฉมใหม่” ที่มีความสวยงาม และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยสวนนงนุช จะเร่งดำเนินการโดยจะจัดแบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็น 10 โซนเพื่อลดผลกระทบและจะเร่งคืนสภาพที่สวยงามให้กับเมืองพัทยาตามระยะเวลาที่กำหนด 

อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

อัลบั้มภาพ 14 ภาพ ของ Pattaya New look ปรับโฉมใหม่ภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เตรียมรองรับการท่องเที่ยว