ชลบุรี ออกคำสั่งปิดโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีกำหนด!

ชลบุรี ออกคำสั่งปิดโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีกำหนด!

ชลบุรี ออกคำสั่งปิดโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีกำหนด!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจ "สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR" ได้ออกมาชี้แจงประกาศจากทาง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับที่ 12/64 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 มีใจความดังนี้

คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีมติให้ปิดโรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม และปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งของราชการและเอกชนในจังหวัดชลบุรีในจังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้เจ้าของกิจการดูแล ช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้ชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี หากสถานประกอบการใดยังมีผู้ใช้บริการ หรือมีความประสงค์ยังไม่ปิดบริการให้แจ้งนายอำเภอในท้องที่ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้)

ดาวน์โหลดคำสั่งhttps://www.chonburipr.net/attachments/view/...

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook