ปิดถ้ำนาคา ! อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดถ้ำนาคาตั้งแต่ 9 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป

ปิดถ้ำนาคา ! อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดถ้ำนาคาตั้งแต่ 9 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป

ปิดถ้ำนาคา ! อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดถ้ำนาคาตั้งแต่ 9  ก.ย.นี้ เป็นต้นไป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

“ถ้ำนาคา” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับตำนานพญานาค และถ้ำนาคานับเป็นถ้ำสวย Unseen

และเนื่องจากที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินั่นคือรูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างเหมือนงูยักษ์ หรือพญานาค จึงทำให้นักเดินทางส่วนหนึ่งเข้าไปและละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ จึงทำให้อุทยานแห่งชาติภูลังกาออกมาประกาศปิดการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา

"ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (11) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว "ถ้ำนาคา" ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคน ดังกล่าว ข้างต้นได้ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562"

อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา และการสัญจรผ่านเส้นทางตามปกติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาของบุคคลโดยทั่วไป ให้กระทำได้ตามปกติ หากมีกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เพื่อทราบและพิจารณาโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 081-725-2684

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563

(ลงนาม) พันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา

นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook