อ่าวพังงาคุมเข้มเตรียมรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal

อ่าวพังงาคุมเข้มเตรียมรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal

อ่าวพังงาคุมเข้มเตรียมรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ฯ เกาะละวะใหญ่ เขาพิงกัน เกาะโบยใหญ่ หน่วยพิทักษ์ฯ(ย่อย) เกาะห้อง และ จุดจัดเก็บค่าบริการฯเกาะทะลุ ในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New Normal National Park และร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ก่อนจะเปิดให้เข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New Normal อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ก.ค.63 ซักซ้อมเสมือนจริง เร่งให้ความรู้เตรียมพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งของ แหล่งท่องเที่ยวในเขต อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว มอบขวัญ กำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ทุกหน่วย

นอกจากนี้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้บริการ ด้วยวาจาสุภาพ อ่อนน้อม สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือแก่ผู้ที่ต้องการเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จองผ่าน แอปพลิเคชั่นคิวคิว (QUEQ) เมื่อเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ให้เช็คอินผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19 จากนั้นจึงเข้าชำระค่าธรรมเนียมเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สำหรับคนไทยรายละ 60 บาท จึงสามารถเข้าชมความงดงามตามธรรมชาติทางทะเลอันดามัน ของ แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้ กระทั้งเสร็จสิ้นการชมความงดงามของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต้องเช็คเอาท์ ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เมื่อเดินทางกลับ สำหรับที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยในท้องที่ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา และตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 250,000 ไร่

โดยนายศรายุทธ กล่าวว่า สำหรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal National Park นั้นทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน 1,600 คนต่อวัน แยกเป็น เขาตาปูและเขาพิงกัน ไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะห้องไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะทะลุ ไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะละวะใหญ่ ไม่เกิน 80 คนต่อวัน และ อ่าวเคียน ไม่เกิน 20 คนต่อวัน ซึ่งทำให้แต่ละแหล่งท่องเที่ยวไม่หนาแน่นมากจนเกินไป ลดความแออัด โดยทางเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกซ้อมและอบรมมาก่อนหน้านี้แล้ว เน้นหนักในการให้บริการด้วยความสุภาพ อดทน อดกลั้น เพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด