พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ไปที่เดียวเหมือนได้เที่ยวรอบโลก

พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ไปที่เดียวเหมือนได้เที่ยวรอบโลก

พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ไปที่เดียวเหมือนได้เที่ยวรอบโลก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การเดินทางรอบโลกโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันสามารถเป็นจริงได้แล้ววันนี้ที่พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ศูนย์การเรียนรู้เปิดใหม่ย่านรังสิต ที่จะเติมเต็มความรู้ จินตนาการ และความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนทุกคน 

251262_1_191225_0068

251262_1_191225_0033

พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทยด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยเนื้อหาที่นำเสนอสาระผ่านนิทรรศการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมมีการนำเสนอหลักคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้ พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดคล้องกับแนวคิด BCG Economy ของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

251262_1_191225_0042
251262_1_191225_0066

ซึ่งในช่วงนี้ทางพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ได้มอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับคนไทย ด้วยการเปิดให้เข้าชมฟรีจนถึงช่วงวันที่ 5 มกราคม 2563 วันนี้ Sanook Travel จะพาคุณลองไปเดินสำรวจสิ่งที่น่าสนใจใน พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ไปพร้อมๆ กันครับ

ภายใต้พื้นที่ 47,400 ตารางเมตร ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

1.โลกของเรา OUR HOME

251262_1_191225_0007

251262_1_191225_0062
251262_1_191225_0063

ในโซนนี้จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวการก่อกำเนิดจักรวาล และโลก รวมไปถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน เราจะได้พบกับสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายๆ อย่างในโซนนี้ เช่น โดมขนาดใหญ่ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของมนุษย์ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ อีกทั้งยังมีไดโนเสาร์ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส และ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน สายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ถูกขุดค้นพบขึ้นในเมืองไทยให้ได้มาถ่ายรูปเล่นกันอีกด้วย 

2.ชีวิตของเรา OUR LIFE 

251262_1_191225_0051
251262_1_191225_0053
251262_1_191225_0054

มาถึงอีกหนึ่งโซนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เช่นกัน กับโซนชีวิตของเรา แสดงสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ ภายในชีวนิเวศ (Biome) ต่าง ๆ ได้แก่ แอนตาร์กติกา อาร์กติก ทุนดรา ไทก้า ทะเลทราย เขตอบอุ่น และเขตร้อน ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ ไฮไลท์หลักๆ ของโซนนี้คุณจะได้พบกับแสงเหนือแห่งเดียวในเมืองไทย ส่องสว่างให้ได้ถ่ายภาพเช็กอินกัน นอกจากนี้ยังมีโซนทะเลทราย ที่จำลองสภาพอากาศอันแห้งแล้ง และโซนอาร์กติกที่คุณจะได้พบกับเหล่าสิ่งมีชีวิตในขั้วโลกเหนืออีกด้วย  

3.ในหลวงของเรา OUR KING

251262_1_191225_0008
251262_1_191225_0009
251262_1_191225_0010

มาถึงโซนสุดท้ายของเราในวันนี้กับโซนในหลวงของเรา นำเสนอแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทรงมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในองค์รวม เมื่อรวมเข้ากับหลักการบริหารจัดการ จึงนำมาสู่โครงการพระราชดำริ หลักคิดหลักปรัชญา ที่พระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงอยู่ของมนุษย์กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืน พบกับโครงการในพระราชดำริหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการกังหันลมชัยพัฒนา โครงการฝนหลวง เป็นต้น

นอกจากทั้ง 3 โซนหลักของพิพิธภัณฑ์แล้วยังมี 9 จุดต้องถ่ายภาพ ห้ามพลาดภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่

1.สถาปัตยกรรมความสมดุลแห่งชีวิต

251262_1_191225_0001

ถ่ายภาพคู่กับประติมากรรมนูนต่ำบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์นำเสนอแนวคิด สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต และกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.Wall of Life ในโซน LIFE

251262_1_191225_0064

ถ่ายภาพคู่กับผนังภาพและแบบจำลองของสิ่งมีชีวิตกว่าร้อยที่ถ่ายทอดเรื่องราว “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต” และมีจอทัชสกรีนให้เล่นและเรียนรู้

3.สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส และ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

251262_1_191225_0061

ในโซน EVOLUTION AND MASS EXTINCTION ถ่ายภาพกับหุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริง “สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส” และ “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” ไดโนเสาร์ของไทยที่ยืนตระหง่านและส่งเสียงคำรามต้อนรับผู้มาเยือน

4.วัฏจักรปลาแซลมอน

251262_1_191225_0038

ในโซน TAIGA ถ่ายภาพคู่กับ ประติมากรรม วงจรชีวิตของปลาแซลมอน ที่ว่ายวนทวนกระแสน้ำ เพื่อวางไข่

5.สัมผัสชีวิตท่ามกลางทะเลทราย

251262_1_191225_0048

ในโซน DESERT ถ่ายภาพคู่กับเจ้าอูฐแห่งท้องทะเลทราย พร้อมกับแวะจิบชาพูดคุยกับชนเผ่าท้องถิ่นในกระโจมพัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศเสมือนจริงในทะเลทราย

6.ต้นโอ๊กยักษ์

251262_1_191225_0040

ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 5 เมตร ในเขตอบอุ่น TEMPERATE  ที่มีถึง 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว

7.พาเหรดหุ่นจำลองสัตว์ป่าเขตร้อน

251262_1_191225_0028

ในโซน TROPICAL บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ต่างยืนเรียงรายรอต้อนรับอย่างเป็นมิตร พร้อมบอกเล่าเรื่องราวในป่าเขตร้อนแห่งนี้

8.จุดชมวิวมุมสูงจากน้ำตกจำลอง

251262_1_191225_0018

ในเขตภูมินิเวศประเทศไทย THAILAND ECOREGION ยืนบนกระจกแก้วชมป่าของไทยในมุมสูง

9.รถทรงงานในความทรงจำ

251262_1_191225_0002

รถจำลองคันนี้แสดงให้เห็นถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้พระองค์ทรงทราบและเข้าใจถึงสภาพปัญหาของพสกนิกรที่แตกต่างกัน จนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

251262_1_191225_0057
251262_1_191225_0059

โดยรวมแล้วที่นี่คือแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเลยก็ว่าได้ มาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความสนุกสนาน และเต็มไปเปี่ยมไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ เป็นจุดเช็กอินที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัส ในช่วงวัดหยุดเช่นนี้ พาครอบครัว พาน้องๆ หนูไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระราม 9 กันครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้ง : ถนนรังสิต – นครนายก ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ. ปทุมธานี   

เวลาเปิดให้บริการ : ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) 

ติดต่อ :  0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSMthailand

อัลบั้มภาพ 68 ภาพ

อัลบั้มภาพ 68 ภาพ ของ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ไปที่เดียวเหมือนได้เที่ยวรอบโลก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook