Bangkok Mini Maker Faire: เมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ทำของมาอวด

Bangkok Mini Maker Faire: เมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ทำของมาอวด

Bangkok Mini Maker Faire: เมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ทำของมาอวด
S! Travel (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

prcopy

Bangkok Mini Maker Faire: เมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ทำของมาอวด

กลับมาอีกครั้งกับงาน “มินิ เมกเกอร์ แฟร์” (Mini Maker Faire) เทศกาลแสดงผลงานระดับโลก
โดยเหล่านักสร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ หรือ “เมกเกอร์” (maker) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป
ในการคิด ประดิษฐ์ และสนุกกับวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมงาน โปรดติดต่อบริษัท คาร์ล บายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
ภัทร ตันดุลยเสรี (ป๊อก) หรือ วิชยากร จารุบัณฑิต (เต้) โทร.02-627-3501 ต่อ 109/105
หรือ 083-544-5550, 087-325-0410
อีเมล PTundulyasaree@carlbyoir.com, WJarubundit@carlbyoir.com


กำหนดการ
พิธีประกาศรางวัลโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest”
และ พิธีเปิดงาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 น กล่าวต้อนรับและรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย
   • ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   • นางกรรณิการ์ วงษ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
   • ดร. มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
   • นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
13:50 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest 2016”
14:00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
14.20 น. พิธีเปิดงาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 / ถ่ายภาพร่วมกัน
14.35 น. พูดคุยกับตัวแทนเมกเกอร์ ที่จะนำผลงานสร้างสรรค์มาอวดของกันบนเวที
15:00 น. เดินทัวร์กิจกรรมไฮไลท์ของงาน
15:15 น. ช่วงสื่อมวลชนซักถามและสัมภาษณ์
15.30 น. จบงาน

หมายเหตุ* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม