รวมรูปภาพของ เทศกาลท่องเที่ยวสีสันพันธุ์ไม้ ปี 2556 จ.สุพรรณบุรี รูปที่ 3 จาก 28