กระเป๋าใบนี้... พี่ให้น้อง ปีที่ 6 กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง

กระเป๋าใบนี้... พี่ให้น้อง ปีที่ 6 กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง

กระเป๋าใบนี้... พี่ให้น้อง ปีที่ 6 กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

โครงการ กระเป๋าใบนี้... พี่ให้น้อง ปีที่ 6 กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง
เส้นทาง กรุงเทพ ห้วยน้ำดัง ดอยสามหมื่น หยุนไหล ปาย ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2556

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

20.00 น. พร้อมกันบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ข้างสนามกีฬากองทัพพบ ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย) ลงทะเบียนรับเสื้อ ป้ายชื่อ แผนที่การเดินทาง ตารางกิจกรรม สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

20.30 น. ชี้แจงเส้นทาง แนะนำทีมงาน นัดหมายจุดนัดพบ

21.00 น. ปล่อยขบวนคาราวาน เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ (Free-Run)

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกันโดยพร้อมเพรียง(ทีมงานจัดเลี้ยง1) บริเวณด้านหน้า ที่ทำการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

07.30 น. พิธีกล่าวต้อนรับชาวคณะนักท่องเที่ยว กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง โดยท่านผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

08.00 น. พิธีปล่อยขบวนคาราวาน เดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

10.30 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว

11.00 น. เดินทางจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มุ่งหน้าสู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1 ดอยสามหมื่น ต.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ท่านที่ไม่ได้เดินทางโดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ย้ายสัมภาระ และเปลี่ยนยานพาหนะ ไปขึ้นรถกะบะพื้นที่ ซึ่งจะนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงเรียน)

12.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ทีมงานจัดเลี้ยง 2) บริเวณโรงเรียนฯ พร้อมพิธีกล่าวต้อนรับชาวคณะ โดย ครูใหญ่ (ร.ต.ท.ยงยุทธ )

13.30 น. เชิญทุกท่านร่วมกัน สร้างฝาย(ชลอน้ำ) สำหรับรองรับฤดูน้ำหลาก

15.30 น. กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (ฮาเฮ) ระหว่างน้อง ๆ นักเรียน และนักท่องเที่ยว

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเดินชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าลีซอ ชาวจีนยูนนาน ชาวไทยใหญ่ และชาวประหล่อง ได้ตามชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน)

18.00 น. กางเต๊นท์พักแรม และทำธุระส่วนตัว (เนื่องจากช่วงเวลาที่คณะเดินทางไป ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 18 - 19 องศา ในช่วงหัวค่ำเป็นต้นไป ยันรุ่งสาง)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(พื้นเมือง)โดยพร้อมเพรียงกัน (ทีมงานจัดเลี้ยง3) ณ บริเวณลานรอบกองไฟ สนามกีฬาโรงเรียน ชมการแสดงชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้าน จากน้อง ๆ นักเรียน ในเครื่องแบบชนเผ่า และดนตรีชนเผ่า (พี่ ๆ อาจเสียสละทรัพย์กันคนละเล็กคนละน้อย ตามกำลังเพื่อเป็นกำลังใจและทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ นักเรียน ที่ร่วมทำการแสดง)

21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (ทีมงานจัดเตรียมเสียงจิ้งหรีด เรไร ขับกล่อมทุกท่าน นอนหลับฝันดี ใต้อ้อมกอดขุนเขา และแสงจันทร์)

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ทุกท่าน (สำหรับท่านที่ตื่นไหว) ทำธุระส่วนตัว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้มเครื่อง)โดยพร้อมเพรียงกัน (ทีมงานจัดเลี้ยง4)

08.00 น. เคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมกับน้อง ๆ นักเรียน และพิธีส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ตลอดจนเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมโรงอาหาร ให้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1

09.30 น. ครูใหญ่ กล่าวขอบคุณ ชาวคณะนักท่องเที่ยว กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

10.00 น. เก็บเต๊นท์ สัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย โบกมือลาน้อง ๆ นักเรียนและคณะครู มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

11.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เปลี่ยนยานพาหนะ เดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอปาย

12.00 น. นำชาวคณะเดินทางถึง ร้านส้มตำหน้าอำเภอ (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอปาย) แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ Pai In Love ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แวะชิมกาแฟสด (ตามอัธยาศัย)

14.30 น. เดินทางถึง "วัดน้ำฮู" นำทุกท่านเข้านมัสการ "หลวงพ่ออุ่นเมือง" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มืองอำเภอปาย มีพุทธลักษณะที่แตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วๆไป คือ ยอดพระเกศ สามารถยกขึ้นได้เหมือนฝาผะอบ ภายในพระเศรียรกลวง มีน้ำขังอยู่ ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำภายในเศียรพระหลวงพ่ออุ่นเมือง เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวอำเภอปาย มักจะนิยมขอนำไปดื่มกิน รักษาโรคภัย และเป็นสิริมงคล

15.30 น. เดินทางถึง "หมู่บ้านสันติชล" เชิญทุกท่านเดินชมบ้านดิน กำแพงเมืองจีนจำลอง นั่งชิงช้าไม้ชาวจีนยูนนาน ขี่ม้าแคระ ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึก และผลไม้เมืองหนาว ตามอัธยาศัย

16.00 น. นำทุกท่านเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิว "หยุนไหล" สถานที่กางเต๊นท์ค้างแรม ของชาวคณะในค่ำคืนนี้ เชิญทุกท่านเลือกทำเล ที่กางเต๊นท์ ตามอัธยาศัย (ในบริเวณที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้)ซึ่ง ณ จุดชมวิวนี้ จะมองเห็นตัวเมืองปาย ได้อย่างชัดเจน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมทะเลหมอก ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

16.30 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน(ทีมงานจัดเลี้ยง 5) บริเวณร้านอาหารจีนยูนนาน เมนูอาหารเลื่องชื่อ "ขาหมู หมั่นโถว" ฯลฯ

18.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปเดินเที่ยวถนนคนเดิน ตลาดอำเภอปาย สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับครอบครัว และกลุ่มเพื่อนฝูง ที่ชอบบรรยากาศชิล ๆ ช๊อป ชม ชิม ตามอัธยาศัย

20.00 น. พร้อมกัน ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับ "หยุนไหล" ที่พักแรม ของพวกเราชาวคณะ ในค่ำคืนนี้

20.30 น. เดินทางกลับถึงทีพัก เชิญทุกท่านทำธุระและพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00 น. ปล่อยโคมลอย "ยี่เป็ง" ถ่ายรูป ร่วมกันโดยพร้อมเพรียง (ทีมงานจัดเตรียมให้)

21.30 น. ราตรีสวัสดิ์ นอนหลับฝันดีทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 (วันมาฆบูชา)

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ทุกท่าน (สำหรับท่านที่ตื่นไหว) ทำธุระส่วนตัว และชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า บริเวณจุดชมวิว

07.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้มเครื่อง)โดยพร้อมเพรียงกัน(ทีมงานจัดเลี้ยง 6) หมั่นโถว นมข้นหวาน ชิมชารสชาติดี พร้อมชมวิวทะเลหมอกและขุนเขา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

08.00 น. จัดเก็บเต๊นท์และสัมภาระ เตรียมพร้อมเดินทาง

08.30 น. โบกมือลา "หยุนไหล" เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ "สิ้นสุดโครงการ กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปี6" ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงาน สามารถขับรถตามกันเป็นรูปขบวนได้ สำหรับสมาชิกคันใดประสงค์จะแยกย้ายเดินทางกลับ กรุณาแจ้งให้ทีมงาน ทราบด้วย เพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยร่วมกัน

11.30 น. แวะเติมน้ำมัน/เชื้อเพลิงรถยนต์ และรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

12.30 น. ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร

22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพบกันใหม่ ทริปหน้า กับ "โครงการ กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปี7"

หมายเหตุ : รายการกิจกรรมตามโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย ของคณะผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ ทีมงานผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

ค่าลงทะเบียน ผู้ใหญ่ ท่านละ 899 บาท (เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป คิดในอัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่)

เด็ก ท่านละ 699 บาท (อายุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์)

สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีค่ารถกะบะพื้นที่ อีกท่านละ 50 บาท (เนื่องจากเส้นทางจาก อช.ห้วยน้ำดัง - โรงเรียนฯ เป็นเส้นทางทุรกันดาร รถยนต์ - รถตู้ ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ กรณีรถกะบะ ต้องเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น สำหรับท่านที่ใช้รถกะบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง เช่น Pre-runner / Hi-Lander สามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่สะดวกมากนัก และผู้ขับขี่ต้องมีความชำนาญในการขับขี่ในเส้นทางทุรกันดาร)

ท่านที่ประสงค์จะเดินทาง โดยรถตู้ VIP ที่ทีมงานจัดเตรียมให้ จะมีค่าโดยสารรถตู้(ไป-กลับ) ท่านละ 1,650 บาท (อัตราดังกล่าว รวมค่ารถกะบะพื้นที่ แล้ว)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. เสื้อ T-Shirt ท่านละ 1 ตัว (ใส่พร้อมกันในช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เพื่อทำพิธีส่งมอบสิ่งของ)

2. อาหาร 6 มื้อ (ตามรายการโปรแกรม)

3. วงเงินคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท

4. สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ / ป้ายชื่อ / แผนที่ / รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

5. โคมลอย "ยี่เป็ง" คันรถละ 1 โคม (กรณีผู้เดินทางโดยรถตู้ 1 คัน / 2 โคม)


เสื้อ น้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ดีไซน์เก๋ 1 ตัว 300 บาท เพื่อชุดลูกเสือ เนตรนารี ของน้อง ๆ นักเรียน 1 ชุด

ร่วมบริจาคซื้อเสื้อ : โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา STAFF ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

แล้วแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุล ขนาดเสื้อ (S, M, L XL, XXL) และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลัย มาที่คุณกาญจนา กิจกัญจนาท(คุณเล็ก) โทรสาร หมายเลข 02-326-9563 และโทรยืนยันการโอนเงิน ที่หมายเลข 086-903-6731

*** ทั้งนี้ รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครร่วมเดินทาง ที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะแสดงบนเว็บไซด์ Rallythai.net ***

อนึ่ง หากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว นอกจากช่องทางการส่ง FAX ท่านยังสามารถ Capture หลักฐานการโอนเงิน(ให้ชัดเจน) ระบุชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ขนาดไซด์เสื้อ (S, M, L, XL, XXL) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อกลับ มาที่ E-mail : thawtchs@gmail.com และ gan_lek@hotmail.co.th


ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook