สมเด็จพระเทพฯรับสั่งชื่นชมอลป.ไทย

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 ที่ห้องประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิคฯ เมื่อ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา

โดย พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสพบปะกับนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และได้พูดคุยกันหลายเรื่อง โดยนายวิษณุเล่าว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งว่า ในปัจจุบันนี้ เมื่อได้มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆ การดำเนินงานก็มักจะเป็นไปอย่างล่าช้า ขอให้ดูตัวอย่าง คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และได้ทรงมีกระแสรับสั่ง ผ่านนายวิษณุ มายังคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ว่าการทำงานของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย อยู่ในพระเนตร พระกรรณของหลายพระองค์ ที่ทรงสนพระทัยในด้านกีฬา สำหรับตนและคณะกรรมการโอลิมปิคไทยถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งสำคัญๆ อย่างเป็นทางการดังนี้ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ เป็นรองประธานและเลขาธิการ นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นเหรัญญิก ดังนี้ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ พล.อ.ทวีป จันทรโรจน์, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์, ศ.เจริญ วรรธนะสิน/ มนตรีซีเกมส์ ศ.เจริญ, นายชัยภักดิ์,น.พ.วารินทร์ ตัณฑศุภศิริ รวมทั้งมีการแต่งตั้งโฆษกคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี โดยมอบหมายให้นายธนา ไชยประสิทธิ์ รับหน้าที่ดังกล่าว