หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล SOS CUP 2009 ครั้งที่ 2

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล SOS CUP 2009 ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นาง เพื่อ