ศึกไพรอนันต์ลุมพินี/เซียนอู๋

เซียนอู๋

ก่อนเวลา 1.เพชรน้ำหนึ่ง พุ่มพันธุ์ม่วง จะแพ้ เป๊ปซี่ เพชรศิริยิม พิกัด 100 ป.

ก่อนเวลา 2.เพชรทวีศักดิ์ ว.รุ่งนิรันดร์ จะชนะ มาโชว์เล็ก ป.ภิญโญ พิกัด 100 ป.

1.เพชรชื่นชม ศ.ท่ายาง จะแก้มือชนะ เอ๊กซ์ตร้า ศิษย์ ส.ว.ตุ้ย พิกัด 100 ป.

2.คงเดช ส.รักชาติ (ชนะคะแนน สุวิทย์เล็ก ส.เจนนิสา ลพน. เสาร์ 14 ก.พ.52) จะชนะ ก้องสุริยา นฤภัย (ชนะทีเคโอยก 3 พยัคฆ์ดำ ป.บูรพา รดน. อาทิตย์ 8 ก.พ.52) พิกัด 128 ป.

3.พันศักดิ์ ลูก บ.ก. (แพ้คะแนน ยุทธจักร แก้วสัมฤทธิ์ ลพน. อังคาร 17 ก.พ.52) จะแพ้ สิงห์เพชรน้อย วีระโยธิน (ชนะทีเคโอยก 2 ดีเซลเล็ก ก.รุ่งธนเกียรติ อ้อมน้อย เสาร์ 24 ม.ค.52) พิกัด 131 ป.

4.หนองบอนเล็ก ศิษย์มูตู (ชนะคะแนน เพชรจริง ว.สังข์ประไพ ลพน. ศุกร์ 13 ก.พ.52) จะชนะ วันชัยเล็ก ส.กิตติศักดิ์ (ชนะคะแนน ยอดเงิน ต.เฉลิมชัย ลพน. ศุกร์ 13 ก.พ.52) พิกัด 106 ป.

5.ยุทธจักร แก้วสัมฤทธิ์ (ชนะคะแนน พันศักดิ์ ลูกบ.ก. ลพน. อังคาร 7 ก.พ.52) จะแพ้ เจนรบ ศักดิ์หอมศิล (ชนะคะแนน มัญจาน้อย เกียรตินภาชัย ลพน. ศุกร์ 23 ก.พ.52) พิกัด 127 ป.

6.เพชรงาบี ณ โซเฟีย จะแพ้ เพชรสยาม ส.พรรณทิพย์ พิกัด 115 ป.

7.ประกายเพชร หิมาลัย จะแพ้ สิงห์น้อย พันธุ์ยุทธภูมิ พิกัด 100 ป.