ผอ.ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬามุกดาหาร ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดมุกดาหารต้อนรับ คาราวานอาเซียน

ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับ คาราวานอาเซียน ซึ่งจะผ่านสะพานมิตรภาพที่ 2 มุกดาหาร ถึงมุกดาหาร นายณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้นำประเทศอาเซียน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดโครงการอาเซียน แฟมิลี่ แรลลี่ โดยกำหนดให้กลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม และประเทศไทย เดินทางโดยรถยนต์ เข้ามาตามเส้นทางระเบียงตะวันออกสู่ตะวันตก ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2552 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งนี้ในวันที่ 8 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 น. ขบวนคาราวาน เดินทางจากลาว และเวียดนาม มาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 ฝั่งไทยที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้การต้อนรับ ก่อนนำเข้าที่พัก โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเส้นทางการเดินทาง และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกตามเส้นทางมุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 07.00 น. และเดินทางกลับ ตามเส้นทางนครพนม มุกดาหาร โดยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดมุกดาหาร 2 ข้างทางได้แสดงออกในการเป็นเจ้าบ้านและต้อนรับที่ดี โดยการโบกมือให้กับขบวนคาราวานที่วิ่งผ่าน ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจุดนัดพบของแต่ละเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ประเทศพม่า มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เส้นทางที่ 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณสะพานมิตรภาพที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต และเส้นทางที่ 3 ประเทศกัมพูชา จุดเริ่มต้นอยู่ที่ด่านช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยทั้งสามเส้นทางจะไปรวม ณ จุดเดียวกันคือที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 9 มีนาคม