''ชุมพล''ดันใช้งบหมื่น ล.

สร้างชัยใน อลป.แต่แผนต้องชัด

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.)เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ห้องประชุมกระทรวงฯ หลังการประชุมเกือบ 3 ชั่งโมง นายชุมพล เปิดเผยว่า เรื่องสำคัญที่ บอร์ด กกท. ได้อนุมัติครั้งนี้ ก็คือ การเห็นชอบเกี่ยวกับข้อบังคับของการจัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพ ซึ่งมีงบประมาณในปีแรก 70,000,000 บาท และเมื่อรวมกับพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ ที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะประกาศใช้ได้ในอีกไม่เกิน 6 เดือน จะทำให้การพัฒนากีฬาอาชีพของไทยมีระบบแบบแผนที่ถูกต้อง และในปีงบประมาณต่อไป อาจจะเสนอขอเงินเพิ่มขึ้นเป็น 150,000,000 บาท แต่จะต้องทำแผนให้ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพ คอยพิจารณาการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ โดยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ทำแผนมาเสนอขอใช้เงินล่วงหน้า จะได้จัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง

ที่ประชุมยังได้พูดถึงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กีฬาไทย สร้างชัยลอนดอนเกมส์ โดยเห็น ชอบในการวางแผนพัฒนาวงการกีฬาของไทย ตั้งแต่ปี 2553-2557 ในวงเงิน 12,500,000,000 บาท แต่ได้ขอให้กลับไปทำรายละเอียดการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน ในการพัฒนานักกีฬา เพื่อส่งไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยระบุให้ชัดว่า มีกีฬาชนิดไหนบ้าง, จะเก็บตัวที่ไหน, เก็บตัวอย่างไร, ไปส่งแข่งต่างประเทศรายการใด, ว่าจ้างโค้ชไทย-โค้ชนอกกี่คน เรียกว่าลงรายละเอียดแบบลึกทุกขั้นตอน และมอบหมายให้ บิ๊กหนุ่ม นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. ทำรายละเอียดทั้งหมดมาเสนอภายในวันที่ 5-6 มี.ค.

นอกจากนี้ บอร์ด กกท. ยังได้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง กรณีที่ศาลปกครองตัดสินว่า บอร์ด กกท. ทำผิดขั้นตอนในการแต่งตั้ง รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพ และสิทธิประโยชน์ เมื่อปี 2550 โดย บอร์ด กกท. มีมติแต่งตั้ง นายนภดล จรมาศ ให้ดำรงตำแหน่งนี้ แทนที่จะเป็น นายพีระ ฟองดาวิรัตน์ ซึ่ง ผู้ว่าการ กกท. ได้เสนอชื่อให้บอร์ด กกท. พิจารณา และที่ประชุม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ควรจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ จึงมอบหมายให้อัยการสูงสุดไปดูรายละเอียด ก่อนจะนำเสนอให้กรรมการทุกคนพิจารณาอีกครั้ง แต่โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าไม่ควรอุทธรณ์ เนื่องจากเรื่องได้จบไปแล้ว และมาถึงวันนี้ นายพีระ ก็ได้เป็น รองผู้ว่าการ กกท. ต่อจาก นายนภดล ไปแล้ว รวมทั้งไปดูว่า การแต่งตั้งครั้งนั้น จะส่งผลต่อข้อกฎหมายใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายนภดล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหรือไม่

ส่วนกรณีที่ บังยี นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ขอลาออกจากการเป็น บอร์ด กกท. เนื่องจากมีคุณสมบัติขัดต่อการทำหน้าที่นี้ เพราะปัจจุบัน นาย วรวีร์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทย เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาเป็นอำนาจของ รมต.กีฬา ที่จะแต่งตั้งคนที่เหมาะสมเข้ามาทำ หน้าที่แทนได้ แต่จะต้องตรวจคุณสมบัติให้ถูกต้องตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ซึ่งหากต้องมาจากสัดส่วนของคนในวงการกีฬา ก็จะพิจารณา จากคนที่เป็นนายกสมาคม, เลขาธิการสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารของสมาคมใดสมาคมหนึ่งเข้ามารับหน้าที่นี้ก็เป็นได้.