จ.นครสวรรค์ จัดวิ่งเขากบมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2009 ครั้งที่ 16

จังหวัดนครสวรรค์ จัดวิ่งเขากบมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2009 ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายไพมาส เพ็งมาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ ประธานชมรมวิ่งอุทยานสวรรค์ พ.ต.อ.อุทัย แสนเสริม นายวีระชัย สุทธพงษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมแถลงการแข่งขันวิ่งเขากบมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2009 ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถ้วยองคมนตรี ประธานศาลฎีกา ถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 8 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ สนามหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด หารายได้สมทบกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว และส่งเสริมการท่องเที่ยวนครสวรรค์ ในการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทฮาล์ฟมาราธอน ชาย-หญิง มินิมาราธอน ชาย-หญิง ผู้สมัครจะได้รับเสื้อคอปกลดภาวะโลกร้อน เป็นที่ระลึก สนใจสอบถามที่นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ โทรศัพท์ 0 5622 2631 , 08 1680 2330 โทรสาร 0 5622 5831 ศาลเยาวชนฯ 0 5622 5158