สมเด็จพระบรมฯตรัสช่วยกันรักษามวยไทยมรดกชาติ

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ(อิฟม่า) เป็นประธานในงานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกัน มวยไทย รักษามรดกของชาติไทยคัดค้านเปลี่ยนชื่อเป็น มวย ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา

โดย ดร.ศักดิ์ชาย กล่าวว่า ก่อนจะมีการแถลงข่าวอิฟม่าได้ประชุมร่วมกับชาติสมาชิก 125 ประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและมีความเห็นร่วมกันคือสหพันธ์จะต่อสู้เพื่อการรักษาคำว่า มวยไทย ต่อไป เพราะอิฟม่าใช้เวลา 11 ปีในการทำให้สมัชชาสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ(ไกส์ฟ) ให้การยอมรับและหากทุกอย่างเป็นใจ มวยไทย จะถูกบรรจุในโอลิมปิกเกมส์ 2020 กีฬามวยไทยเป็นชื่อเรียกที่แต่ละชาติรู้ดีว่ามีรากเหง้ามาจากประเทศไทย อิฟม่าจะทำเรื่องถึงรัฐบาลไทยให้ช่วยกันรักษาชื่อของมวยไทยเอาไว้ แต่หากรัฐบาลไม่สนใจถึงปัญหานี้ อิฟม่าจะดำเนินการเอง

ด้านพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีบุคคลที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงคำว่ามวยไทย เหลือเพียงแค่มวย ซึ่งถือเป็นการไม่เหมาะสมนัก เราจึงควรใส่ใจกับปัญหานี้ โดยเมื่อ 12 ก.พ. ที่วังศุโขทัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าฯ ให้ตนได้นำคณะกรรมการบริหารอิฟม่า และผู้แทนประเทศสมาชิกเข้าเฝ้าฯที่วังศุโขทัย เพื่อกราบบังคมทูลรายงานถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งพระองค์ตรัสว่าคนไทยน่าจะช่วยกันรักษาสมบัติของชาติเราเอาไว้ และไม่ควรตัดคำว่า ไทย ออกจากมวยไทย