ไกล์ฟส่งหนังสือถึงอลป.

ความเคลื่อนไหวการจัดการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แห่งเอเชีย หรือกีฬาเอเชี่ยน มาร์เชียลอาร์ต เกมส์ ครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-3 พ.ค. นี้ โดยจะมีการชิงชัยใน 9 ชนิดกีฬา รวม 124 เหรียญทอง

ทั้งนี้ จากกรณีที่สมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ หรือไกล์ฟ ได้ส่งหนังสือไปยังสหพันธ์กีฬานานา ชาติที่เป็นสมาชิก และมีการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะไม่รับรองผลการแข่งขัน เนื่อง จากมีบางชนิดกีฬาที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากไกล์ฟ ให้เป็นกีฬาสากล และหากยังมีการแข่งขันต่อไป อาจส่งผลต่อสถานะสมาชิกของสหพันธ์แต่ละชนิดกีฬาในระดับสากลภายหลัง เรื่องนี้ บิ๊กอ๊อดพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนได้ส่งจดหมายฉบับนี้ ส่งต่อไปถึงนายชุมพล ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เพื่อรับทราบปัญหาสุดท้าย และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

สำหรับแนวทางแก้ใขตนจะนำเสนอในฐานะรองประธานจัดการแข่งขัน คือ การเชิญตัวแทน 3 ฝ่าย จากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย(โอซีเอ) และ ไกล์ฟ รวมไปถึงประธานฝ่ายเทคนิคจัดการแข่งขัน นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมาหารืออย่างเร่งด่วน