ก.ท่องเที่ยวฯ ขยายเครือข่ายการออกกำลังกายแอโรบิค

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขยายเครือข่ายการออกกำลังกายแอโรบิค เช้าวันนี้ (3 ก.พ. 52) ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมแอโรบิก มีประธานชมรมแอโรบิคในเขตภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม จัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค พัฒนาความรู้ทักษะของชมรม และผู้นำออกกำลังกายแบบแอโรบิก ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนำออกกำลังเพื่อสุขภาพไปสู่ส่วนภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างทั่งถึง