แชมป์เสือภูเขาปลื้ม เข้าเฝ้าฯที่วังศุโขทัย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหาร, ผู้แทนจังหวัด, ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลในวันพุธที่ 11 ก.พ.2552 เวลา 18.15 น. ณ วังศุโขทัย

พล.อ.อ.ชนินทร์ จันทรุเบกษา นายกสมาคมจักรยานฯ เผยว่า ได้รับแจ้งจาก พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่องขอพระราชทานพระราชวโรกาส นำคณะนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 รวม 42 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลและโล่รางวัล พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล