ไกล์ฟส์ขู่แบล็กลิสต์อช.มาร์เชียลอาร์ต

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน มาร์เชียล อาร์ต ครั้งที่ 1 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 3 พ.ค. ชิงชัย 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทควันโด, ยูโด, คิกบ๊อกซิ่ง, วูซู-กังฟู, ยูยิตสู, ปันจักสีลัต, คาราเต้, คูราช และมวย รวม 124 เหรียญทอง ซึ่งทางสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติ(ไกล์ฟส์) ได้ส่งหนังสือไปยังสหพันธ์กีฬานานาชาติชนิดต่างๆ ที่เป็นสมาชิก และมีการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะไม่รับรองผลการแข่งขัน เนื่องจากมีบางชนิดกีฬาที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากไกล์ฟส์ ให้เป็นกีฬาสากล

ล่าสุด ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (อิฟม่า) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากไกล์ฟส์ เผยว่า ส่วนตัวยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดการแข่งขันเอเชี่ยน มาร์เชียล อาร์ต ครั้งนี้ ถึงไม่ใช้องค์กรที่ไกล์ฟส์รับรองในการแข่งขัน ซึ่งเท่าที่ทราบสหพันธ์กีฬานานาชาติซึ่งร่วมแข่งขันในเอเชี่ยน มาร์เชียล อาร์ต ได้แจ้งให้องค์กรสมาชิกไม่ให้ร่วมแข่งขัน ซึ่งหากยังมีการจัดการแข่งขันต่อไปแน่นอนว่า กรรมการนานาชาติจะไม่สามารถเข้าร่วมตัดสินได้, นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะถูกขึ้นบัญชีดำจากทางไกล์ฟส์ และองค์กรที่เข้าร่วมจะโดนพักสถานะการเป็นสมาชิก 1-4 ปี ซึ่งเป็นอำนาจที่ไกล์ฟส์สามารถทำได้