ซีเกมส์ลาวเขี่ยซอฟต์เทนนิส

จากกรณีที่ประชุมสหพันธ์ซีเกมส์ เมื่อ 13 พ.ย. มีมติให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 เวียงจันทน์เกมส์ ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ 9-18 ธ.ค. กำหนดชิงชัย 25 ชนิดกีฬา 390 เหรียญทอง และเป็นที่น่าสังเกตว่าซอฟต์เทนนิสที่กำหนดชิงชัย 7 เหรียญทองบรรจุเป็น 1 ประเภทกีฬาของเทนนิสที่ชิงชัย 7 เหรียญทอง เช่นกันจากการผลักดันของลาวในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันนั้น

ล่าสุด นายพูทอง แสงอาคม ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาว เผยว่า มีการหารืออย่างรอบคอบร่วมกับฝ่ายเทคนิคกีฬา รวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว ลาวตัดสินใจตัดซอฟต์เทนนิสออกจากการแข่งขันเป็นที่แน่นอนแล้ว ส่งผลให้จำนวนการชิงชัยเหรียญทองลดลง 7 เหรียญ ประกอบด้วย ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม, ทีมชาย และทีมหญิง ทำให้กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 เหลือชิงชัย 383 เหรียญทอง โดยลาวจะรายงานให้ที่ประชุมสหพันธ์ซีเกมส์รับทราบในการประชุมคราวถัดไป ลาวได้ประสานไปยังสหพันธ์กีฬาของทั้งเทนนิสและซอฟต์เทนนิส ทำให้เข้าใจว่าแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน แต่แรกเริ่มลาวเข้าใจว่าซอฟต์เทนนิสกับเทนนิสมีสหพันธ์ระดับนานาชาติและเอเชียสหพันธ์เดียวกัน จึงจำเป็นต้องยึดตามกติกาสากลเพื่อรักษามาตรฐานกีฬาซีเกมส์ให้คงมนต์ขลังต่อไป

นายพูทองกล่าวต่อว่า ลาวขอยืนยันว่าจะไม่มีการพิจารณาบรรจุการชิงชัยเหรียญทองเพิ่มใน 2-3 ชนิดกีฬา ที่สหพันธ์เอเชียเจรจามายังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพราะหากบรรจุเพิ่มเติมอีกอาจส่งผลต่อการเตรียมการเป็นเจ้าภาพของลาว