ศึกอช.มาร์เชียลอาร์ตส่อวงแตก-ไกล์ฟส์ขึงขังไม่เล่นด้วย

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเอเชี่ยน มาร์เชียล อาร์ต ครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่าง 25 เม.ย.-3 พ.ค. ใน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทควันโด, ยูโด, ยูยิสสู, คาราเต้, ปันจักสีลัต, วูซ-กังฟู, คิกบ๊อกซิง, คูราช และมวยนั้น ล่าสุดสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติ (ไกล์ฟส์) ได้ส่งหนังสือไปยังสหพันธ์นานาชาติของชนิดกีฬาที่เป็นสมาชิกและมีการแข่งขัน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะไม่รับรองการแข่งขัน เนื่องจากบางชนิดกีฬายังไม่ได้รับการรับรองจากไกล์ฟส์ เรื่องนี้นายสันติภาพ เตชะวณิช ที่ปรึกษาประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) ให้ความเห็นว่า กีฬาสากลนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), สหพันธ์กีฬานานาชาติ และชาติสมาชิก เรียกว่าไตรภาคี โดยสหพันธ์กีฬานานาชาติ มีไกล์ฟส์รับรองอีกทีหนึ่ง

ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งนัก เชื่อว่าไกล์ฟส์ เริ่มจะแสดงบทบาทเพื่อพิทักษ์สิทธิ์เพราะตามข้อตกลง สหพันธ์กีฬาที่ไกล์ฟส์รับรองเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาเดียวกันกับชนิดกีฬาที่ไกล์ฟส์ไม่รับรองถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม หากการแข่งขันเอเชี่ยน มาร์เชียล อาร์ต ยังดำเนินการจัดการแข่งขันต่อไปโดยที่ยังมีบางชนิดกีฬาที่ไกล์ฟส์ไม่ได้ให้การรับรองเกรงจะมีผลตามมาเพราะเชื่อว่าไกล์ฟส์น่าจะตัดสินไม่รับรองสถานะของสหพันธ์กีฬาที่ร่วมแข่งขันทำให้กีฬานั้นๆ หมดสภาพสมาชิก ซึ่งจะส่งผลต่อนักกีฬาไทย ซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริง