ไทยรับหมดทางลุ้น ถอนตัวชิงจัดยูธอลป.

จากกรณีที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิคไทย รับทราบถึงการคัดเลือกเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ในปี 2014 เพื่อพิจารณาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้น พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เผยว่า หลังจากที่ได้ไตร่ตรองแล้ว ทางโอลิมปิคไทย มีความเห็นว่า จะไม่เสนอตัวในการขอเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิก ครั้งที่ 2 เนื่องจากโอกาสผิดหวังเหมือนกับการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 1 ซึ่งกรุงเทพฯ ที่ดีสุดเพียงเข้ารอบ 5 เมืองสุดท้ายนั้นสูงมาก แล้วยังทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณด้วย

ประธานโอลิมปิคกล่าวว่า เป็นเพราะไอโอซี ได้กำหนดเงื่อนไขของเมืองเจ้าภาพครั้งที่ 2 ออกมาว่า ต้องมีชายหาดสำหรับจัดกีฬาทางน้ำห่างจากตัวเมืองที่เสนอตัวไม่เกิน 25 ก.ม. ซึ่งกรุงเทพฯ ผิดกับเงื่อนไขของไอโอซีแน่นอน นอกจากนี้สิงคโปร์ ก็รับเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2010 แล้ว ทำให้ยากที่ประเทศเอเชียจะได้รับการคัดเลือกอีกครั้ง