ผลงานนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 17-12-13

ผลงานนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 17-12-13
S! Sport

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่ประเทศเมียนมาร์ 

ประจำวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556

มีการชิงชัยกันทั้งหมด 27 เหรียญทอง กรีฑา ชิง 10 เหรียญทอง 
วิ่ง 5,000 ม. ชาย

    เวียดนาม
    
ไทย (ส.ต.บุญถึง ศรีสังข์)
    เมียนมาร์ / ลาว

วิ่ง 100 ม. ชาย

    ไทย (จีระพงศ์ มีนาพระ) 10.48 วินาที
    อินโดนีเซีย
    สิงคโปร์

วิ่ง 100 ม. หญิง

    เวียดนาม
    ไทย (ณีรนุช กล่อมดี) 11.85 วินาที
    ไทย (ทัศพร วรรณกิจ) 11.91 วินาที

วิ่งข้ามรั้วหญิง 400 ม

 

    ไทย (วาสนา วินาโท) 58.85 วินาที
    เวียดนาม
    สิงคโปร์

ขี่ม้า ชิง 1 เหรียญทอง
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภททีม

    อินโดนีเซีย
    
เมียนมาร์  
    ไทย (เสียงซอ เลิศรัตนชัย,จารุพร ลิมปิชาติ,ศุภณัฐ วรรณกุล,สุภาพ ขาวงาม)


หมากรุก ชิง 3 เหรียญทอง 
หมากรุกอาเซียน (เกมสั้น 5 นาที)
    ไทย (วโรฒน์ คณานับ) 
    
ไทย (อวยชัย กองสี) 
    อินโดนีเซีย

ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง 
ปืนสั้นสตรี ทีมหญิง
    เวียดนาม
    สิงคโปร์
    ไทย

จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
จักรยานโร้ดเรซหญิง

    ไทย (วิไลวรรณ กุลภา)
    ไทย (จุฑาธิป มณีพันธ์)
    สิงคโปร์

 

พุ่งแหลน ชาย

    ไทย (พีระเชษฐ์ จันทรา)
    ไทย (หัสดิน รอดมณี)
    เวียดนามเซปักตะกร้อ
ตะกร้อคู่ทีมชุด หญิง (แข่งขันแบบพบกันหมด)
ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0
ทีม เอ ไทย (ศศิวิมล จันทสิทธิ์ / มัสยา ดวงศรี) ชนะ อินโดนีเซีย 2-0 เซต (21-7,21-12)
ทีม บี ไทย (เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์ / จริยา สีสวาท) ชนะ อินโดนีเซีย 2-0 เซต (21-18,21-17)
ทีม ซี ไทย (รุ่งทิพย์ ตะนะขิง / สมฤดี ปรือปรัก สลับกับ พยอม ศรีหงษา) ชนะ อินโดนีเซีย 2-0 เซต (21-6,21-16)