สสส.จัดSportsLeaderSummerCamp2014

สสส.จัดSportsLeaderSummerCamp2014

สสส.จัดSportsLeaderSummerCamp2014
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สสส. จัด ฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 เปิดรับสมัคร วันนี้ - 28 เม.ย. 57 เริ่มอบรม 29 เม.ย. - 2 พ.ค.

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 (สสส. Sports Leader Summer Camp 2014) โดยมีนายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด และนายวายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 ร่วมกันแถลงข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 (สสส. Sports Leader Summer Camp 2014) โดยในปีนี้ เปิดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชน รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรผู้นำชุมชน เรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมในชุมชน, การสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬาและสุขภาพเพื่อมวลชน, การสร้างสุขภาวะชุมชนกีฬาประยุกต์กับวิถีชุมชน ฯลฯ ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 40 คน

รับสมัคร วันนี้ - 28 เม.ย. 57 อบรม 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 57 ณ ค่ายทองฑีฆายุ อาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร กรมการสัตว์ทหารบก  จ.นครปฐม


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook