กกท.เผยรอหลักฐานผลลต.จากสมาคม15วัน
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/sp/0/ud/11/59123/488170-01.jpgกกท.เผยรอหลักฐานผลลต.จากสมาคม15วัน

กกท.เผยรอหลักฐานผลลต.จากสมาคม15วัน

2013-10-19T00:24:00+07:00
แชร์เรื่องนี้

ผอ.การกองนิติการ กกท. เผย รูปแบบการเลือกตั้งเป็นไปตามขั้นตอน แต่มีการประท้วงจึงต้องมีการตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง โดยสมาคมฟุตบอล ต้องส่งการเลือกตั้งภายใน 15 วัน โดย กกท. จะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 90 วัน

นายสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการกองนิติการ กกท. เปิดเผยถึงกรณีประท้วงผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ว่า ตนเองได้เข้าร่วมไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลฯ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา หากดูจากรูปแบบการเลือกตั้ง ก็เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้อง แต่มีการประท้วงจากสโมสรสมาชิกเกิดขึ้น ซึ่งทาง กกท. ก็จะต้องมีการตรวจสอบจากหลักฐานต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ กกท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของกกต. ถ้าหาก กกต. ส่งหนังสือเข้ามาก็จะเป็นเพียงหลักฐานชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่ในข้อกฎหมายกลับระบุไว้อย่างชัดเจน ว่า หลังจากการเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลฯ จะต้องส่งผลการเลือกตั้ง ให้ กกท. พิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันเลือกตั้ง เพื่อนำมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ก่อน และหากมีข้อสงสัย กกท. จะเรียกสมาคมฟุตบอลฯ มาชี้แจง หลังจากนั้น กกท. จะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 90 วัน แต่คาดการณ์ว่าคงใช้เวลาไม่มากถึงขนาดนั้น และหากเรียบร้อยก็จะออกหนังสือยืนยันว่าได้ตรวจสอบแล้วและจะส่งไปให้นายทะเบียนกรมการปกครอง เพื่อจดทะเบียนตามขั้นตอนต่อไป