กสท. เห็นชอบจัดลำดับการประมูลทีวีดิจิตอล

กสท. เห็นชอบจัดลำดับการประมูลทีวีดิจิตอล

กสท. เห็นชอบจัดลำดับการประมูลทีวีดิจิตอล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กสท. เห็นชอบจัดลำดับการประมูลทีวีดิจิตอล เรียงจากหมวดหมู่ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูลมากไปหาน้อย

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบการจัดลำดับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยประมูลหมวดหมู่ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูลมากกว่าก่อน คือ ประมูลในหมวดทั่วไป ความคมชัดสูง(HD) เป็นลำดับแรก ต่อด้วยลำดับที่สอง หมวดทั่วไป ความคมชัดปกติ (SD) ลำดับที่สาม หมวดข่าวสารและสาระและหมวดที่สี่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย พ.อ.นที กล่าวถึงเหตุผลการเรียงลำดับดังกล่าวว่า เพื่อสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประมูล ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประมูลช่องใดจะได้เข้าประมูลในช่องหมวดหมู่ที่ต้องการนั้นอย่างแท้จริง ไม่เข้าไปประมูลช่องในหมวดอื่นเพียงเพื่อกันความผิดพลาดในช่องที่ต้องการประมูลเท่านั้น และเพื่อต้องการกระจายความเป็นเจ้าของแต่ละช่อง ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ได้มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจำนวน 52 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 40 ราย กิจการบริการสาธารณะ 4 ราย และกิจการบริการชุมชน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 2,795 ราย


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook