ประมวลภาพ ฝรั่งเศส ชนะ ยูเครน 2-0

ประมวลภาพ ฝรั่งเศส ชนะ ยูเครน 2-0