สมศักย์อดีตผู้ว่าฯสุพรรณบุรีนั่งรมว.กีฬาคนใหม่

สมศักย์อดีตผู้ว่าฯสุพรรณบุรีนั่งรมว.กีฬาคนใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


หลังจาก นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ปรับคณะรัฐมนตรี ด้วยการแต่งตั้ง นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แทน นายชุมพล โดยเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน จึงสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีรายงานว่า วันที่ 3 เม.ย. นี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะนำ นายสมศักย์ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงพยาบาลศิริราช