ชื่นมื่น!"กรมพละ"เคลียร์"จุฬาฯ"เรื่องค่าเช่าที่-บริหารพื้นที่11ไร่ร่วมกัน

ชื่นมื่น!"กรมพละ"เคลียร์"จุฬาฯ"เรื่องค่าเช่าที่-บริหารพื้นที่11ไร่ร่วมกัน
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มค่าเช่าที่ดินภายในสนามกีฬาแห่งชาติเป็น 153 ล้านบาท และขอคืนพื้นที่ 11 ไร่จากกรมพลศึกษา

ประกอบด้วยสนามจินดารักษ์, อาคารจันทนยิ่งยง, อาคารนันทนาการ, ลานอเนกประสงค์ และโรงยิม ให้กลับมาอยู่ในการบริหารจัดการของจุฬาฯ

โดยมีนางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา และรศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดี ฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุม

สำหรับการหารือครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าห้องประชุม หลังการประชุม นายสุวัตร แถลงว่า ได้ข้อสรุปแล้วว่า ในส่วนของพื้นที่ 11 ไร่ ทั้งจุฬาฯ และกรมพลศึกษาจะมีการจัดการใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานร่วมกัน ขณะที่ค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งจุฬาฯได้ปรับจากปีละ 3 ล้านบาท เป็น 153 ล้านบาท ได้มีการตกลงว่าให้ กรมพลศึกษา จ่ายค่าเช่าในปีนี้ 4 ล้านบาท เพราะปีนี้กรมพลศึกษาได้ขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณมาแล้ว แต่จะมีการขึ้นค่าเช่าเพิ่มทุกปีตามความเหมาะสมโดยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กล่าวอีกว่า แผนการย้ายที่ตั้งของกรมพลศึกษาในอนาคตต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยพื้นที่ใหม่ต้องมีความพร้อม และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาได้เพียงพอ และคาดว่าต้องใช้พื้นที่ 100-200 ไร่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา 5-10 ปี ในการดำเนินการ อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายถือเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาวงการกีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้าเช่นกัน  จึงเป็นเรื่องที่ดีจะทำงานร่วมกัน