จารึก นั่งเก้าอี้นายกตะกร้อ สมัย 14

จารึก นั่งเก้าอี้นายกตะกร้อ สมัย 14
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เทเวศร์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. โดยวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ แทน "บิ๊กจา" พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ ที่หมดวาระลง ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อ พล.ต.จารึก เพียงคนเดียวแบบไร้คู่แข่ง ซึ่งโดยมีสโมสรสมาชิก ทั้ง 26 สโมสร ต่างเทคะแนนเสียงให้แบบเต็มร้อย ให้ บิ๊กจา นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 14 ติดต่อกันภายหลังที่เสร็จสิ้นการลงคะแนน บิ๊กจา กล่าวถึงแผนงาน ว่า งานสำคัญที่จะเร่งดำเนินการ คือ การจัดตั้งมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย และการก่อสร้างศูนย์ฝึกตะกร้อแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานระดับโลก ขึ้นที่ จ.ปทุมธานี มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท