กทม.ประกาศปลอดเหล้า สงกรานต์ 55

กทม.ประกาศปลอดเหล้า สงกรานต์ 55

กทม.ประกาศปลอดเหล้า สงกรานต์ 55
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2555 นี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้สำนักงานเขตเป็นผู้จัดงานในพื้นที่เขต ให้การดูแลควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหากให้ภาคเอกชน เป็นผู้จัดงานจะทำให้การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปได้ยาก โดยในทุกพื้นที่ของการจัดงานจะต้องมีการติดป้ายเขตปลอดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเตือน ซึ่งหากพบมีการฝ่าฝืน หรือมีพื้นที่ใดจัดงานไม่เหมาะสม ขอให้แจ้ง กทม. ที่สายด่วน โทร. 1555 หรือ สำนักงานเขต เพื่อ กทม. เพื่อจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการ นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสนับสนุนการทำงานด้วย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook