ฟุตบอลกูรู วันที่ 22-6-10 (2/3)

ฟุตบอลกูรู วันที่ 22-6-10 (2/3)

มาร์ค สุรเดช และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน วิเคราะห์เจาะลึก (ฝรั่งเศส - แอฟริกาใต้)