ฟุตบอลกูรู วันที่ 19-6-10 (3/3)

ฟุตบอลกูรู วันที่ 19-6-10 (3/3)

มาร์ค สุรเดช และ 2 คอลัมนิสต์ชื่อดัง วิเคราะห์เจาะลึก (แคเมอรูน - เดนมาร์ก)