กมธ.กีฬาวุฒิสภากกท.ไม่ผิดเซ็น MOU

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ออกมาตั้งข้อสังเกตการลงนาม "บันทึกในข้อตกลง" หรือ "เอ็มโอยู" ระหว่างองค์กรในต่างประเทศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 ในเรื่องการทำหนังสือสัญญาระหว่างนานาประเทศ หรือกับองค์กรระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว "มาดามมล" นฤมล ศิริวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เผยว่า เท่าที่ทราบการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง กกท. กับ วิทยาลัยเทมไซด์ คอลเลจ ที่ตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ นั้น ในกฎหมายมาตรา 190 ระบุไว้ว่า หนังสือสัญญามีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทย มีสิทธิ อธิปไตย หรือ มีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอย่างกว้างขว้าง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

"เราจะเห็นว่า ไม่มีประเด็นไหนผิดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 และความเห็นนี้ก็ตรงกับ นายวรวุฒิ โรจนพานิช ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รวมทั้ง นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ รองประธานคณะกรรมาธิการ และหากยกเลิกไปเราจะเป็นฝ่ายเสียความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย และที่ผ่านมา คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา ก็ได้เดินทางไปดูความคืบหน้า และเราก็ได้เห็นการเผยแพร่ศิลปะ แม่ไม้มวยไทย โดยเฉพาะศิลปะการไหว้ครูที่ทำได้อย่างงดงามซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ อย่างไรก็ตาม กกท. ก็ควรศึกษากรณีไว้เช่นกัน"