จารุวดีทะลุชิงเดี่ยว-คู่ศึกปริ้นมาสเตอร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประเภทชายเดี่ยว พงศ์ศิริ นิโรจน์ ชนะ ภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา 7-6 (7), 6-1 , สรเชษฐ์ อวยพร ชนะ พงศ์พิช ประจวบพันธ์ศรี 4-6, 4-1 (พงศ์พิช ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บแขนขวา) / ประเภทชายคู่ ภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา/ ทศ พึ่งรัศมี ชนะ พงศ์ศิริ นิโรจน์/ ปิติชาติ โชคชัยเจริญ 6-4, 6-4, สรเชษฐ์ อวยพร/ กฤตบุญ พราหมณีย์ ชนะ ปรัชญา อิสโร/ วีกิจ สินธุอุไร 5-7, 6-2, 10-7

ประเภทหญิงเดี่ยว จารุวดี แก้วมา ชนะ ณัฎฐวดี คชชา 6-3, 6-2, อชิรญา ศรีพรหม ชนะ จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง 6-2, 6-4/ ประเภทหญิงคู่ จารุวดี แก้วมา/ อชิรญา ศรีพรหม ชนะ ขนิษฐา ศรีตะวัน/ ชมพู่ทิพย์ จันดาเขต 6-1, 3-0 (คู่ของ ขนิษฐา ขอยอมแพ้เนื่องจากท้องเสีย), จิตศุภางค์ สำเร็จ/ ณัฎฐวดี คชชา ชนะ โซเฟีย มูลทรัพย์/ พรทิพย์ มูลทรัพย์ 6-1, 6-3,

โปรแกรมวันที่ 6 ธ.ค. 53 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เวลา 09.30 น. ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว และเวลา 12.30 น. เป็นการแข่งขันประเภทชายคู่, หญิงคู่ พร้อมมอบถ้วยรางวัลทุกประเภท