สินธุ นั่งเก้าอี้นายกคิวไทยสมัย 13

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"คิวทอง" นายศักดา รัตนุสบรรณ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าว ถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยทางคณะกรรมการยังได้ไว้วางใจให้ นายสินธุ พูนศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมคิวไทย ต่อไปเป็นสมัยที่ 13 หลังจากที่ได้พัฒนากีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ทั้งในระดับนานาชาติ และเอเชีย มาอย่างต่อเนื่อง และถือว่า เป็นบุคคลสำคัญในวงการสนุกเกอร์ที่ชาวโลกให้การนับถือและยกย่อง

นายศักดา กล่าวต่อว่า สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ ได้มีการตั้งเป็นที่เรียบร้อย และจะมีการส่งรายชื่อให้กับทางสันติบาล และฝ่ายทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เร็วที่สุด ส่วนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทัพคิวไทย คว้ามาได้เพียงแค่ 3 เหรียญทองแดง นั้น ก็จะมีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชุดใหม่ ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์พัฒนาสนุกเกอร์ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะต้องการทราบความคิดเห็นของแต่ละคนนั้นคิดอย่างไร เกี่ยวกับกีฬาสนุกเกอร์ บิลเลียด และพูล ซึ่งรวมไปถึงนักกีฬาด้วย เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขและปฏิบัติกันต่อไป

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ นายสินธุ พูนศิริวงศ์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย, นายฐาปบุตร ชมเสวี อุปนายกฯ และเลขาธิการ, พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริบโชติ อุปนายก, นายสุนทร จารุมนต์ ประชาสัมพันธ์, นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย เหรัญญิก, เถลิง สวาสดิพันธ์ ปฏิคม, ธัชนาถ ทองประกอบ รองเลขาธิการ ทัสสพงศ์ พิทักษ์พูนสิน, พจน์ วิชัยสนิท, อภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี ประธานผู้ตัดสิน, ทวิทัฐ วรินทราคม, สุทธิเทพ นกเทศ, ศักดิ์สิน พูนศริวงศ์, ศักดา รัตนสุบรรณ และ สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษา