3Pช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในการประชุมความคืบหน้า ของปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน สำนักปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จากความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม ทางกระทรวง พร้อมที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือความเสียหายของภาคเศรษฐกิจ และกีฬา เช่น โรงแรม รีสอร์ท ที่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึง สถานที่ของการกีฬา รวมค่าประเมินความเสียหายกว่า 1000 ล้านบาท


ทางด้าน นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบโครงการ 3P P.PROMOTION,P. PRODUCT, POLICY เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังน้ำลด โครงการนี้จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี ให้ได้รับทราบต่อไป