ครม.เห็นชอบให้'สมบัติ'นั่งปลัดท่องเที่ยว

ครม.เห็นชอบให้'สมบัติ'นั่งปลัดท่องเที่ยว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าได้มีการเสนอชื่อแต่งตั้งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา และเห็นชอบแทน นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนเก่า ซึ่งเกษียณอายุราชการ ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา โดยได้เสนอชื่อ นายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษา รักษาการรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ซึ่งปรากฏว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอแต่งตั้ง ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จากการสอบถามไปยัง ปลัดคนป้ายแดง นายสมบัติ เปิดเผยว่า จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ทั้งงานด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง ซึ่งในส่วนของด้านกีฬาก็จะมุ่งเน้นสู่ระดับชาติมากขึ้น ส่วนด้านการท่องเที่ยว ก็จะใช้นโยบายท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามนโยบายของรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการท่องเที่ยวร่วมกันกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ปลัดคนใหม่ยังได้ กล่าวขอบคุณนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไว้วางใจให้เข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย