กมธ.กีฬาแนะวิ่ง31ขาแก้ปัญหาน.ร.ตีกัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ส.ส.กีฬา) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ที่รัฐสภา เมื่อ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญคือ การนำกีฬามาช่วยแก้ปัญหาของสังคม โดยเฉพาะประเด็นการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา จนถึงขนาดที่มีบางภาคส่วนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยคิดส่งผู้ก่อ เหตุไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจัดชกมวยสำหรับคู่กรณีนั้นทางคณะกรรมาธิการได้เชิญตัวแทนทั้งกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพลศึกษา โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพบก ฯลฯ มาช่วยนำเสนอถึงตัวปัญหา โดยนายนิโรธเห็นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการใช้ความรุนแรงต่อต้านความรุนแรงซึ่งไม่น่าจะมีผลดี ซ้ำยังทำให้ปัญหาสะสมในตัวเด็กเพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดนำการกีฬามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งหยิบยก "กีฬาวิ่ง 31 ขา" และเชิญ กลุ่มบริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมให้ข้อมูล

ประธานกรรมาธิการกล่าวสรุปว่า กรอบแนวคิด "วิ่ง 31 ขา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท" ซึ่งนักศึกษากลุ่มเสี่ยงซึ่งทางอาชีวศึกษาได้มีประวัติไว้หมดแล้ว จะเชิญมาเป็นนักกีฬา ซึ่งทีมหนึ่ง 30 คน จะใช้สถาบัน 10 สถาบันสถาบันละ 3 คน รวมเป็น 1 ทีม ซึ่งถ้าได้รับเสียงตอบรับดีก็จะขยายไปภาคส่วนอื่นๆ ที่ต้องการความสามัคคีหรือขยายเป็นกีฬาอื่นๆ ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการหลายท่านได้กล่าวเห็นด้วยก่อนเป็นมติที่จะสนับสนุน โดยนายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมรับเป็นเจ้าของโครงการ และงบประมาณ ซึ่งจะทำเป็นโครงการนำร่องมานำเสนอต่อกรรมาธิการอีกครั้งในเดือนต.ค.นี้