ประธาน FAT NC แย้งหนังสือเลขาฯ ยัน "บิ๊กอ๊อด" มีสิทธิ์ลงสมัครนายกส.บอล (คลิป)

ประธาน FAT NC แย้งหนังสือเลขาฯ ยัน "บิ๊กอ๊อด" มีสิทธิ์ลงสมัครนายกส.บอล (คลิป)
S! Sport

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือให้ FAT NC ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2559 เรื่อง ประกาศผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง และร่างระเบียบวีธีการเลือกตั้ง สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์

ตามหนังสือที่อ้างอิงถึง ท่านได้แจ้งรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้สมัครในตำแหน่งนายกสมาคมฯ 6 รายคือ

1.พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง
2.นายธวัชชัย สัจจกุล
3.นายพินิจ สะสินิน
4.ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
5.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ
6.พ.ต.ท.ชัยทรัพย์ ธวัชฤทธิ์เต็ม

ด้าน สำนักงานเลขาธิการ ขอเรียนให้คณะกรรมการทราบว่า ผู้สมัคร 2 ราย คือ พ.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และคณะ กับ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ

ได้กระทำผิดข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ พ.ศ. 2558 ข้อ 33.4, 39.2 และระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 10

กล่าวคือ พ.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และคณะ ไม่ได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกและสภากรรมการที่สำนักงานเลขาธิการ ซึ่งตามข้อบังคับฯ กำหนดให้

"ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องส่งใบสมัครไปที่สำนักงานเลขาธิการของสมาคม อย่างน้อย 30 วันก่อนประชุมใหญ่"

และสมาชิกของสมาคมที่เสนอชื่อ พ.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และคณะ กับ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ก็มิได้เสนอชื่อผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษร

ไปยังสำนักงานเลขาแต่อย่างใด ส่วนผู้สมัครอีก 4 ราย กระทำตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ พ.ศ. 2558 และระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลฯ พ.ศ. 2556 ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อขอให้คณะกรรมการกลางฯ ตัดสิทธิ์ของ พ.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และคณะ กับ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ หมดสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้ง สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ล่าสุด ประธานคณะกรรมการกลางฯ (FAT NC) พล.ร.อ. สุรวุฒิ มหารมณ์ "เสธโต" ออกมาสัมภาษณ์ว่า ตามข้อบังคับเป็นอำนาจของสำนักเลาขาฯ แต่เมื่อสำนักเลาขาฯปฏิเสธจะดำเนินการ

ผมจำเป็นต้องดำเนินการเอง ซึ่งทางฟีฟ่าโอเค ผมยืนยัน พ.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และคณะ จะไม่ถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน

ว่าจะมาสมัครที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย หรือที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ก็ได้ เพราะ คณะของ "บิ๊กอ๊อด" เป็นทีมเดียวที่ทำตามประธานคณะกรรมการกลางฯ วางไว้

เครดิตคลิป : V-Feint