ครม.ไฟเขียวพ.ร.บ.กีฬาอาชีพรอสภาฯอนุมัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาล มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำเสนอ ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนำโดย นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ว่าการ กกท. เป็นฝ่ายชี้แจงข้อสงสัยของ ครม. หลังการประชุม นายกนกพันธุ์ เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ โดยที่ไม่เรียก ฝ่าย กกท.เข้าชี้แจงแต่อย่างใด โดยขั้นตอนต่อไป จะส่งเรื่องให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.ทั้งหมด ก่อนส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปสู่การพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

โดย ผู้ว่าฯ กกท. กล่าวว่า ขั้นตอนดังกล่าว คาดว่า คงจะไม่นาน เพราะ พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ เป็นนโยบายของทางรัฐบาล แต่ตนตอบไม่ได้ว่าเสร็จแล้ว จะนำมาบังคับใช้ได้เมื่อไหร่ ต้องอยู่ที่สภาฯ อย่างไรก็ตาม มติของ ครม. นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ผู้ว่าการ กกท. เผย ต่อไปว่า พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ จะเป็น พ.ร.บ.ที่เข้ามา สำหรับส่งเสริมกำกับดูแลกีฬาชาติโดยเฉพาะ จะทำให้วงการกีฬาไทย เดินหน้าอย่างเป็นระบบ โดยมีข้อบังคับกฎหมายครอบคลุมส่วนต่างๆ เช่น การทำสัญญาที่เป็นธรรมสำหรับนักกีฬา สัญญาทาส จะหมดไป, สวัสดิการนักกีฬา, ประกันภัยนักกีฬา, อัตราภาษี หรือแม้กระทั่งการใช้สารกระตุ้นของ จะรวมอยู่ใน พ.ร.บ.กีฬา นี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายควบคุมการว่าจ้างแข่งขันกีฬา โดยสมยอมกัน เช่น การล้มบอล ซึ่งจะมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี รวมทั้ง การว่าจ้าง
ผู้ตัดสิน ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งหมดจะมีกฎหมายลงโทษชัดเจน เชื่อว่าจะป้องกันควบคุมได้ เหมือนกับที่มี พ.ร.บ.กีฬามวย 2542
มาควบคุมกีฬามวย