รมว.กีฬาฯบินพบปธ.OCAถกจัดกีฬานานาชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการขอเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับ ต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ ปี 2553 - 2559 คือ กีฬาระดับชิงแชมป์โลก จำนวน 64 รายการ จาก 22 สมาคม ตั้งแต่ปี 2554 - 2559 กีฬาระดับชิงแชมป์นานาชาติ จำนวน 81 รายการ จาก 14 สมาคมกีฬา ตั้งแต่ปี 2554-2559 กีฬาระดับเอเชี่ยนและอาเซียน จำนวน 116 รายการ จาก 39 สมาคม ตั้งแต่ปี 2554 - 2559 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ เช่น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC คณะกรรมการสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย และสหพันธ์นานาชาติ

ล่าสุด นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม นี้ ตนพร้อมด้วย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ฯ พล.ต.จารึก อารีราช การัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกฯ และนายกนกพันธ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย มีกำหนดเดินทางเข้าพบ ชีค อาหมัด อัลซาฮัด อัลซาบา
ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ที่ประเทศคูเวต เพื่อหารือถึงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก, นานาชาติ, เอเชีย และอาเซียน 5 รายการ ดังนี้ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ปี 2558, กีฬาเอเชี่ยนอินเดอร์เกมส์ และมาร์เชียลอาร์เกมส์ ปี 2556 และ ปี 2558 กีฬายูธเกมส์ ปี 2559 และปี 2560 กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ปี 2559 กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2561 และ ปี 2565

นายชุมพล กล่าวว่า สำหรับงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ในปี 2554 ใช้งบประมาณ 150,000,000 บาท ปี 2555 งบประมาณ 450,000,000 บาท ปี 2556 งบประมาณ 50,000,000บาท ปี 2557 งบประมาณ 550,000,000 บาท ปี 2558 งบประมาณ 50,000,000 บาท และปี 2559 ใช้งบประมาณ 200,000,000 บาท

คณะทั้งหมดจะเดินทางด้วยเที่ยวบิน อีเค 419 และจะเดินทางกลับด้วย สายการบิน อีเค 374 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 ต่อไป