ญี่ปุ่น-ไต้หวันนำขวดผลิตเสื้อผ้านักกีฬา

ญี่ปุ่น-ไต้หวันนำขวดผลิตเสื้อผ้านักกีฬา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การผลิตเสื้อผ้ากีฬา เพื่อสิ่งแวดล้อม มีแนวความคิดจากผู้ผลิตในญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งนำขวดพลาสติกที่ถูกทิ้ง จนเป็นขยะ ไม่สามารถย่อยสลายได้ มาจัดการล้างให้สะอาด จากนั้นจึงย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาหลอม เพื่อผลิตเป็น
เส้นด้ายใหม่ และแปรสภาพเป็นผืนผ้าที่สามารถนำมาผลิตเสื้อต่อไป

โดยวิธีการนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับการผลิตโดยการใช้โพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดขยะจากขวดพลาสติกได้เกือบ 13 ล้านขวด คิดเป็นปริมาณขยะโพลีเอสเตอร์ ประมาณ 254,000 กิโลกรัม มากพอที่จะปกคลุมพื้นที่สนามฟุตบอลได้มากกว่า 29 สนามทีเดียว และหากนำขวดพลาสติกมาเรียงต่อๆ กัน จะได้ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าแนวชายฝั่งของประเทศแอฟริกาใต้ ตลอดทั้งแนวซึ่งชุดที่ผลิตจากขวดพลาสติก ยังมีคุณสมบัติพิเศษ ที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกแห้งและเย็นสบายกว่าเดิม ตลอดจนสวมใส่ได้สบายตัวยิ่งขึ้น