สธ.ลำปางเตือนระวังโรคฉี่หนูระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู โรคนี้พบได้ตลอดปีแต่จะพบมากในช่วงกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลทำนา มีฝนตก น้ำขังเฉอะแฉะ โรคนี้มีสาเหตุมาจากหนู โดยเชื้อโรคซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ในฉี่ของหนู และปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งน้ำขังชื้นแฉะทั่วไปทั้งนี้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำ หรือการแช่น้ำนานๆ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ทั้ง 13 อำเภอ เร่งให้ความรู้แก่ประชาชน และให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูอย่างใกล้ชิด