วูดส์ควงแม่บริจาค30ลบ.ทำหอพักร.ร.ราชบุรี

วูดส์ควงแม่บริจาค30ลบ.ทำหอพักร.ร.ราชบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทเกอร์ วูดส์ และ นาง กุลธิดา วูดส์ มารดา ได้บริจาคเงินผ่านมูลนิธิ ไทเกอร์ วูดส์ ของตัวเอง สร้างอาคารหอพักหญิง โรงเรียนประจำสตรีวิถีพุทธ (โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา) อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โดย โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เป็นโรงเรียนประจำสตรีวิถีพุทธแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีการรับอุปการะ รวมถึง อบรมเฉพาะนักเรียนหญิงที่มีปัญหาครอบครัว และถูกกระทำ ตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ขณะที่ อาคารหอพักหญิงดังกล่าว มีมูลค่า 30 ล้านบาท และได้ทำการมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้ นักเรียนหญิงกว่า 300 คน มีที่นอนเพิ่มขึ้น ถูกสุขอนามัยดีขึ้น จากที่นอนรวมกันแออัด ห้องละ 6-7 คน นอกจากนั้นยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ทุกคนที่มีความตั้งใจเรียน จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี