กกต.พร้อมจัดลต.ไม่หวั่นแดงหากลงพื้นที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง และประชามติ แถลงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เตรียมมอบหมายให้ กกต. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน มาดื่มน้ำสาบาน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เนื่องจากธรรมชาติของคนไทย ค่อนข้างเกรงกลัวต่อคำสาบาน ทั้งนี้กรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่เชิงสมานฉันท์ซึ่งเคยนำมาทำแล้วได้ผล ทำให้การร้องเรียน เรื่องการทุจริตเลือกตั้ง ลดน้อยลง ส่วนเรื่องข้อเสนอ เรื่องการทำสัตยาบัน การเลือกตั้งนั้น ให้ขึ้นอยู่กับทั้ง 2 ฝ่าย จะเจรจากัน โดย กกต. มองว่า หากมีการทำสัตยาบัน แต่ไม่ปฏิบัติตาม ก็คงไม่มีผล ขณะเดียวกันยืนยันว่ากกต. ทั้ง 5 คน ไม่เป็นห่วง หากการลงพื้นที่จะพบกับกลุ่มคนเสื้อแดง เพราะถือว่า เป็นการกระทำเพื่อชาติ และพร้อมจัดการเลือกตั้งแบบเป็นไปอย่างยุติธรรม อย่างไรก็ตาม เห็นว่าควรเปิดโอกาส ให้กับองค์กรระหว่างประเทศ เข้ามาสังเกตการณ์ การเลือกตั้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่า กกต. มีความเป็นกลางในการจัดการ การเลือกตั้ง